معرفی

مشخصات فردی

پروانه گلرد

نام - نام خانوادگی : پروانه   گلرد

پست الکترونیکی : p_gelard@azad.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مدیریت دولتی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه علامه طباطبایی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مدیریت دولتی- مجمومه مدیریت منایع انسانی و مدیریت رفتار سازمانی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه تربیت مدرس

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مدیریت دولتی- مجمومه مدیریت منایع انسانی و مدیریت رفتار سازمانی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات

سوابق اجرایی

 1- مشاور وزیر کار و امور اجتماعی در توسعه اشتغال
2- مدیر گروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
3- معاون پژوهشی مرکز کارآفرینی دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان- وابسته  علمی به دانشگاه صنعتی شریف

4- مدیر گروه دوره های تربیت مدرس کارافرینی با مرکز آموزش و تحقیق کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی
5- سرپرست رشته های مدیریت دولتی- مدیریت مالی، مدیریت دولتی-تشکیلات و روشها، مدیریت دولتی – مدیریت نیروی انسانی در مقطع کارشناسی ارشد
6- نماینده تام الاختیار کمیته علمی کارآفرینی انجمن ایرانی مطالعات زنان (با مجوز رسمی وزرات علوم و تحقیقات و فناوری)
7- عضو شورای پژوهشی زنان دانشگاه آزاد اسلامی
8- عضو شورای راهبردی توسعه مرکز کارآفرینی و رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
9- عضویت در کمیته علمی و داوری و شورای سیاستگذاری کنفرانس بین المللی کارآفرینی و خلاقیت و نوآوری
10- عضو شورای علمی دبیرخانه دائمی اشتغال و نظام آموزش عالی کشور
11-عضو کمیته داوری انتخاب کارآفرین نمونه در اولین جشنواره ملی علمی کاربردی

12 عضو کمیته کارآفرینی دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان وابسته به دانشگاه صنعتی شریف
13- مدیر گروه کارآفرینی در مرکز مطالعات مدیریت ایران وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
14- عضویت در کارگروه داوری انتخاب کارآفرینان برتر در  سومین جشنواره ملی کارآفرینان برتر
15-کمیته علمی کنفرانس همایش ملی کارآفرینی در ایران 1404
16- عضو کمیته علمی همایش بررسی آثار مولفه های مدیریت و اقتصاد و اشتغال   

17- ضو کمیته علمی همایش آموزش عالی و کارآفرینی  سمنان
18- عضو کمیته ارتقاء کیفیت آموزشی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
19- عضو کمیته تحصیلات تکمیلی  گروه مدیریت فناوری اطلاعات و مدیریت فناوری اطلاعات سیستمهای اطلاعاتی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
20- عضو جذب و بورس گروه مدیریت دولتی  دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
21-عضو کمیته تحصیلات تکمیلی  گروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
22-عضو کمیته تحصیلات تکمیلی  گروه مدیریت اجرایی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
23- عضو جذب و بورس گروه مدیریت دولتی  (کمیته تصویب پروپوزال) دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوبعضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی


- اعضای هیات موسس انجمن کارآفرینی در ایران

- نماینده تام الاختیار کارآفرینی در انجمن مطالعات زنان
-عضو شورای علمی دبیرخانه دائمی اشتغال و نظام آموزش عالی کشور
عضو کمیته داوری انتخاب کارآفرین نمونه در اجشنواره ملی علمی کاربردی
عضویت در کارگروه داوری انتخاب کارآفرینان برتر در  جشنواره ملی کارآفرینان برتر

 


International Conference on Women in Science, Engineering and Technology, Conference Committee Committee   icwst 2014
International Conference on Women in Science, Engineering and Technology,Conference Committeeicwset 2015
International Conference CommitteeICWSET 2015 : 17th International Conference on Women in Science, Engineering and Technology

International Conference CommitteeICWSET 2015 : 17th International Conference on Women in Science, Engineering and Technology

International Conference CommitteeICWSET 2016: 18th International Conference on Women in Science, Engineering and Technology
:
International Conference CommitteeICCWSS 2016 : 18th International Conference on Children, Women, and Social Studies

International Conference CommitteeICCWSS 2016 : 18th International Conference on Children, Women, and Social Studies

Scientific Committee2th International management tools on & techniques  Conference

International Conference Committee19th International Conference on Children,Women, mental healthicwmh- 2017
International Conference Committee ISBM  International Symposium on Business and Management- 2017-تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : مدیریت دولتی - کارآفرینی

محل خدمت : دانشگاه آزاد اسلامي - واحد تهران جتوب

مرتبه علمی : دانشیار

پایه : 21

سمت اجرایی در دانشگاه : هیات علمی

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 01-06-1375

پروانه گلرد
پروانه گلرد

محل خدمت :
    دانشگاه آزاد اسلامي - واحد تهران جتوب
مرتبه علمی :
    دانشیار
^